VOLEJTE 725 517 597

Skeleton Software Facebooku Skeleton Software na Twitteru Skeleton Software na LinkedIn

Databáze

Správnou volbu typu databáze a následný návrh její struktury považujeme v projektu za jeden z nejklíčovějších kroků. Nevhodně zvolený typ DB, případně chybný návrh může mít v dalších fázích projektu velmi negativní dopad na výkon nebo rozšiřitelnost a často se dá jen velmi obtížně napravit.

Naše systémy navrhujeme důsledně s veškerou aplikační logikou v DB, tak aby uživatelské prostředí pouze presentovalo data uživateli. To je velmi výhodné s ohledem na bezpečnost nebo možnost v budoucnu vytvořit mobilní klienty.

Běžnou součástí našich projektů je jejich následná podpora, kde jednou z úloh je údržba a optimalizace DB. Provádíme analýzu zátěže a následné vytipování míst vhodných pro optimalizaci, archivaci starších dat, ...

Dále uvádíme seznam námi nejčastěji používaných typů databází.

KONTAKTUJTE NÁS


MS SQL Server

Námi nejčastěji používaný typ databáze. Díky možnosti použít edice Express, která je zcela zdarma, je možné tuto robustní DB použít prakticky ve všech typech webových IS. Pokud projekt narazí na výkonové omezení Express edice (10 GB velikost databáze), tak je zpravidla již tak velký, že není problém použít některou z vyšších edic. Při přechodu není potřeba cokoli měnit v programovém kódu aplikace.

Reference

SQLite

SQLite je odlehčená verze relační DB, která se svými minimalistickými nároky na výkon hodí pro jednoduché aplikace. My ji používáme zejména při vývoji mobilních aplikací, výborně se hodí do našeho způsobu vývoje orientovaného na technologie firmy Microsoft. Vývoj je velmi podobný jako v případě MS SQL.

Díky použítí frameworku Xamarin pro mobilní aplikace můžeme tuto DB použít na všech mobilních platformách.

Reference

Ostatní databáze

Kromě výše uvedených v našich projektech umíme pracovat s daty i jiných typů databází, jako například:

  • SQL CE
  • Firebird
  • MySQL
  • Oracle
  • MS Access

Reference

Nabídka práce

job_mobile

.NET programátor mobilních aplikací

Více informací

Vyjádření našich klientů

Na základě zkušeností i s jinými programátorskými firmami hodnotíme spolupráci jako velmi dobrou a pružnou. Na veškeré naše požadavky reagovali a v případě problému hledali řešení tak, aby našim požadavkům vyhověli.

M.A.N., spol. s r. o.
Martin Jelínek - vedoucí projektu

Více citací

Facebook

Úvod | Služby | Produkty | Reference | Kontakty | Přihlásit |

 Zpracování osobních údajů

Copyright © 2022 Skeleton Software s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.