VOLEJTE 725 517 597

Skeleton Software Facebooku Skeleton Software na Twitteru Skeleton Software na LinkedIn

Integrace hardware

Nejraději máme rozsáhlá řešení, která v ideálním případě obsahují serverovou část, mobilní klienty a případně i využívají nějaká HW zařízení. V rámci našich aktivit jsme navázali spolupráci s mnoha partnery z oblasti dodávky, návrhu a výroby HW.

Umíme zajistit integrace SW na existující HW. A stejně tak jsme schopni ve spolupráci s našimi partnery zajistit návrh zcela nového HW, výrobu ověřovacích vzorků a případně i zajistit výrobu malých až středních sérií.

Zkuste nás oslovit se svým projektem.

KONTAKTUJTE NÁS


Měřidla

V rámci našeho řešení IS pro klienta z oblasti správy nemovitostí jsem vyvinuly systém správce24, který kromě jiného umožňuje měřit řadu veličin.

Vytvořili jsme mobilní aplikaci, která přes Bluetooth komunikuje s bezdrátovým modemem od firmy Sontex. A tento modem dále radiově komunikuje s bezdrátovými měřídly stejného výrobce. To umožňuje našemu klientovy provádět povinné odečty ve spravovaných nemovitostech na dálku a nemusí se tak spoléhat na přítomnost majitelů nemovitostí. Naše řešení rovněž umožňuje konfiguraci daných měřidel. V tomto konkrétním případě jsou nasazena měřidla následujících veličin, ale technicky je možné doplnit i jiné typy:

 • teplá voda
 • studená voda
 • teplo

V jiné části systému správce24 jsme vytvořili napojení na přesnou elektronickou váhu Tonava. Ve spojení s integrací se službou Listonoška může klient posílat drtivou většinu papírové komunikace elektronicky a výrazně tak ušetřit náklady.

Reference

Čárové kódy

U několika projektů pro naše klienty jsme implementovali podporu různých druhů HW pro práci s čárovými kódy. Uzavřeli jsme v této oblasti partnerství s dodavatelem potřebných teechnologií firmou Codeware.

Jsme schopni dle konkrétního zadání navrhnout a dodat kompletní řešení, včetně dodávky potřebného HW, ovládacího SW a spotřebního materiálu

 • Čtečky čárových kódů - dle konkrétního použití - 1D a 2D (QR, ...), drátové, bezdrátové, ...
 • Off-line čtečky čárových kódů - v případě potřeby je možné dodat tzv. datové kolektory, což jsou čtečky čárových kódů s interní pamětí schopné pracovat v off-line režimu
 • Tiskárny čárových kódů - podle potřeb konkrétního projektu navrhneme použití tiskárny potřebného výkonu a nezbytných funkcí. Pro tiskárnu napíšeme a otestujeme SW vytvořený v jazyce ZPL, či EPL

Reference

IoT

Pro projekty z oblasti internetu věcí (IoT) primárně využíváme platformy:

Pro konkrétní projekt volíme nevhodnější programovací jazyk a potřebné HW periférie. Umíme ovládat:

 • RFID čtečky
 • Různé druhy displejů
 • Zpracování a rozpoznání obrazu
 • Motory
 • Různé typy senzorů (detekce zvuku, světla, ohně...)
 • a další.

Ve spolupráci s lokálními partnery, ke kterým patří Západočeská univerzita a Regionální inovační centrum elektrotechniky, jsme schopni zajistit celý proces od návrhu a výroby prototypu až po přípravu sériové výroby.

Reference

Ostatní hardware

Kromě výše uvedených jsme naše aplikace naučili ovládat i jiné měné obvyklé zařízení. Spolupracujeme s lokálními partnery a jsme připravení vyřešit váše konkrétní zadání.

 • Generátor náhodných čísel - pro projekt RandomPicker.com používáme certifikovaný HW generátor náhhodných čísel, pro zajištění opravdu nezávislého losování
 • Ovládání osvětlení modelové železnice - mobilní aplikace pro ovládání na zakázku vytvořeného HW na osvětlení modelové železnice

Reference

Nabídka práce

job_web

.NET programátor webových aplikací

Více informací

Vyjádření našich klientů

Aplikace se za ten rok hodně posunula a nabídla jak pořadatelům festivalu, tak i návštěvníkům - uživatelům další možnosti využití. Spolupráce se Skeletonem šla velmi hladce. Zpětně celému týmu děkujeme za nasazení, které nám poskytli, za čas, který věnovali našim opožděným požadavkům a nedostatkům v hektické době těsně před festivalem a pak i v průběhu festivalu.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO PODPORU ANIMOVANÉHO FILMU z.s.
Kateřina Zajícová

Více citací

Facebook

Úvod | Služby | Produkty | Reference | Kontakty | Přihlásit |

 Zpracování osobních údajů

Copyright © 2022 Skeleton Software s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.