VOLEJTE 725 517 597

Skeleton Software Facebooku Skeleton Software na Twitteru Skeleton Software na LinkedIn

Potřebujete mobilní aplikaci?

Mobilní aplikace

Shrnutí možností vývoje mobilních aplikací a volba vhodných nástrojů.

30. května 2017 Jan Netrval

Nativní aplikace nebo responsivní webové stránky?

Zhruba polovinu našich nových projektů tvoří vývoj mobilních aplikací, nebo komplexních systémů, kde je součástí mobilní aplikace. Tento podíl se stále zvětšuje. Naši klienti se nás často ptají, zda má smysl investovat čas a peníze do vývoje mobilní aplikace, nebo zda se raději spokojit s variantou responsivní podoby webových stránek.

Vývoj mobilní aplikace


U responsivních webových stránek platí, že jejich vývoj je často rychlejší a levnější než vývoj obdobné mobilní aplikace. Nicméně v řadě případů převáží výhody specializované mobilní aplikace. Pokud si nejste jisti, jakou variantu zvolit, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Z našich dlouhodobých zkušeností doporučujeme zvolit mobilní aplikace zejména v případě, že:

 • je potřeba zajistit komunikaci aplikace s hardwarem telefonu - GPS, Bluetooth, různé senzory, kamera, fotoaparát atd.
 • využijete propojení na operační systém telefonu: volání, psaní SMS, práce s kontakty, kalendář apod.
 • potřebujete, aby aplikace fungovala i bez připojení k internetu
 • chcete aktivně komunikovat s uživateli. V tomto případ je možné použít některou z variant notifikací a aktivně upozornit na události v aplikaci - zaslání objednávky ke schválení apod.
 • chcete vytvořit widget/livetitle - umožňuje zobrazení dat z aplikace bez spouštění aplikace - počet nepřečtených zpráv apod.
 • chcete dosáhnout přívětivějšího uživatelského chování – rychlejší reakce aplikace, plynulé animace apod.

Pro vývoj mobilních aplikací je možné využít mnoho nástrojů a postupů.

Nativní aplikace

V tomto případě je aplikace tvořena v programovacím jazyce určeném pro danou platformu, tj. v případě Androidu v Javě, u iOS je použit Swift (Objective C) a u Windows Mobile pak C#. Rovněž je obvykle použito vývojové prostředí určené pro danou platformu. Aplikace má tedy předpoklady být optimalizovaná pro použití na vybrané platformě a mělo by být možné realizovat libovolnou funkčnost, kterou výrobce operačního systému zpřístupnil pro vývoj aplikací.

Nevýhody této volby jsou:

 • Nutnost znalosti více programovacích jazyků a z toho plynoucí nízká zastupitelnost programátorů. Vývojář pro Android, obvykle není specialistů pro iOS a naopak
 • Nulová možnost sdílení programového kódu mezi platformami. To, co je vytvořeno pro Android se musí prakticky celé znovu vytvořit pro iOS, případně pro Windows Mobile
 • Větší časová a finanční náročnost plynoucí z předchozích bodů

HTML5 (javascript) frameworky

Zde je pro vývoj využíváno technologii HTML5 + javascript. Je možné volit z celé řady vývojových nástrojů – Apache Cordova, React Native, … Výhodou tohoto řešení je velká rozšířenost HTML 5 a javascriptu a z toho plynoucí větší dostupnost vhodných vývojářů. Jednou vytvořená aplikace je obvykle funkční na všech mobilních platformách bez zásadních úprav. Z předchozí bodů plyne obvykle nejkratší čas nutný pro vývoj, oproti ostatním případům a tedy i cena bývá nižší. Nicméně zde vidíme zásadní nevýhody:

 • Aplikace je na všech platformách vizuálně stejná a na žádné zároveň nezapadá do doporučení výrobce. Aplikace pro Android tedy nevypadá v detailech jako typická aplikace pro Android, stejně tak u iOS a Windows Mobile
 • Obvykle horší časová odezva, aplikace bývají pomalejší
 • Nelze jednoduše využít všech možností daného zařízení, je zde řada technologický limitů a omezení
 • Uživatelský zážitek z těchto aplikací bývá nejhorší

Multiplatformní frameworky

Tato varianta z našeho pohledu spojuje výhody obou předchozích a naopak eliminuje jejich nevýhody. Z toho důvodu využíváme v současné době velmi populární multiplatformní framework Xamarin.

Mobilní aplikace - Xamarin


Jako výhody použití Xamarinu vidíme zejména:

 • Použití jediného programovacího jazyka (C#) pro všechny platformy, z toho plyne snadnější zastupitelnost vývojářů
 • Možnosti sdílení programového kódu napříč platformami případně se serverovou částí aplikace. Významná část aplikace je tvořena jen jednou.
 • Možnost plného přizpůsobení v oblasti designu a ovládání. Aplikace vypadá a ovládá se přesně jak je uživatel na své platformě zvyklý.
 • Lze využít všechny možnosti dané platformy, včetně nízkoúrovňové komunikace s hardwarem

Aplikace tvořené v Xamarinu jsou obvykle levnější než nativní aplikace a naopak jsou hezčí a lépe ovladatelné než HTML5 aplikace.

S Xamarinem máme zkušenosti již 5 let a pro naše klienty jsme vytvořili více jak 40 mobilních aplikací. Řada námi vytvořených aplikací je určena pro interní použití našimi klienty, nelze je tedy zveřejnit, případně nám to neumožňuje dohoda o mlčenlivosti, některé aplikace najdete na našem webu. O naše zkušenosti se dělíme i s dalšími vývojáři v rámci různých přednášek a konferencí, více najdete na našem blogu.

Máte zájem o vytvoření mobilní aplikace?

Prosím kontaktujte nás pro domluvení úvodní schůzky. Budeme rádi, pokud nám předem zašlete alespoň nějaké informace o projektu, abychom se mohli předem připravit. Setkat se můžeme v jedné z našich kanceláří v Plzni nebo Liberci. Případně vás rádi osobně navštívíme.

Nabídka práce

job_mobile

.NET programátor mobilních aplikací

Více informací

Vyjádření našich klientů

Skeleton Software nám doporučil náš obchodní partner. Pro nadnárodní společnost jsme hledali full service řešení (online systém, administrace, webové stránky). Řešení plně odpovídá zadání - správa desítek tisíc uživatelů v každé zemi. Oceňujeme profesionalitu, rychlost a kvalitu vývoje. S aplikací Task Request jsme měli přehled o stavu prací a mohli tak lépe plánovat a šetřit čas.
Se Skeleton Software počítáme i pro další spolupráci.

InsightLab, s.r.o.
Michal Ševera

Více citací

Facebook

Úvod | Služby | Produkty | Reference | Kontakty | Přihlásit |

 Zpracování osobních údajů

Copyright © 2021 Skeleton Software s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.